Het IVA-certificaat, weet u wat het is?

Een recente publicatie op de gemeentepagina van de gemeente Gulpen-Wittem in de Heuvelland Aktueel / De Trompetter heeft voor nogal wat commotie gezorgd onder de vele vrijwilligers in onze kernen die wel eens bardiensten draaien. IVA betekent: Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Alleen al in de kern Eijs zijn er jaarlijks rond de 200 vrijwilligers die tijdens de vele evenementen die het dorp rijk is bardiensten draaien. Elke vrijwilliger zou dit nu alleen nog maar kunnen / mogen doen als het IVA-certificaat behaald is. Onduidelijkheid alom dus en dat is de reden dat het CDA besloten heeft om artikel 37(Artikel 37 van het Reglement van orde van de gemeenteraad geeft raadsleden het recht om inlichtingen te vragen over een onderwerp. Voor een artikel-37 vraag geldt een aparte werkwijze. Het college kan deze vragen schriftelijk of mondeling in een raadsvergadering beantwoorden. Dit moet in de eerstvolgende of daaropvolgende vergadering gebeuren.) vragen te stellen aan het college van B&W. Hopelijk schept dit dan enige duidelijkheid.

Artikel 37 IVA certificaat

Be Sociable, Share!