Wie de afgelopen week de berichtgeving in de media en op facebook omtrent het Sophianum gevolgd heeft, zou al snel geneigd zijn om de conclusie te trekken dat het CDA het voortgezet onderwijs in de gemeente Gulpen-Wittem geen warm hart toedraagt. Echter niets is minder waar, ook het CDA is een voorstander van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod op het Sophianum. Dus ook het VMBO in de breedste zin van het woord. Waar door anderen op populistische en emotionele wijze het grote publiek wordt gezocht kiest het CDA bewust voor een rationele en realistische aanpak. Samen met haar coalitiepartner Fractie Franssen steunt het CDA het voorstel van het college van B&W om 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van een ge-upgrade unilocatie van het Sophianum. De Stichting LVO, het verantwoordelijk bestuursbureau voor het voortgezet onderwijs in onze gemeente, vraagt echter ruim 7 miljoen euro. Tot nu toe heeft het LVO geen enkele openheid gegeven over de hoogte van de bijdrage die zij aan de realisatie van een uni-locatie willen besteden. Men heeft wel aangegeven dat men wil participeren maar helaas wordt men niet concreet waar de gemeente dat op dit moment wel is.

Daarnaast heeft het CDA vanuit de rationele kijkwijze ook eens goed gekeken naar de demografische ontwikkelingen van de komende jaren en daaruit blijkt onder meer dat de gevraagde investering van 7 miljoen op afzienbare termijn tot een overcapaciteit van het gebouw, waarin het Sophianum zit, zal leiden. Ook is het op dit moment hoogst onduidelijk wat het toekomstbeeld van het VMBO-onderwijs in Nederland zal zijn. Vrij recent nog heeft de Onderwijsraad een rapport geschreven, en afgeleverd bij de staatssecretaris van onderwijs, waarin men pleit voor een hervorming van het VMBO. In dit rapport staat onder andere dat er een verregaande samenwerking/integratie van het MBO en het VMBO (leerjaar 3 en 4) in geclusterde opleidingen zou moeten plaats vinden. Ook dit zou dan weer leiden tot een overcapaciteit van het gebouw in Gulpen als men volledig mee zou gaan in de plannen van LVO. Tenslotte maakt LVO bepaalde onderwijskundige keuzes die ook van invloed zijn op het gewenste te investeren bedrag. Voor wat betreft deze gelden is het CDA van mening dat dit door LVO gedragen moet worden.
Resumerend, het CDA is absoluut voor behoud van een zo breed mogelijk voortgezet onderwijsaanbod in de gemeente Gulpen-Wittem. Het CDA laat het Sophianum dus niet vallen en wenst ook in de toekomst een Sophianum inclusief het VMBO in al haar facetten. Echter met een restrictie, niet tegen elke prijs! LVO is nu aan zet.

Be Sociable, Share!