09 Gerjo PecherIk ben Gerjo Pecher en kom uit Epen, waar ik met mijn man sinds 2006 woon.

Mijn hobby’s zijn schilderen, tuinieren, bloemschikken, lezen en fotograferen.

Ik doe vrijwilligerswerk in ons dorp. Ik heb een paar jaar bestuurswerkzaamheden gedaan in de bibliotheek van Epen. Ik ben lid van de avondwakegroep van ons kerk en actief in het Kerkbestuur. Verder heb ik een leesclub opgericht; met een aantal dames komen wij regelmatig bij elkaar om boeken te bespreken.

Omdat wij wonen in een uniek en bijzonder mooi stukje van Nederland, vind ik het heel belangrijk dat we daar zuinig op zijn. Er moet een goed evenwicht blijven bestaan tussen landbouw en veeteelt enerzijds en natuur en recreatie anderzijds.

Ik vind het belangrijk dat de leefbaarheid in de dorpen van onze Gemeente behouden blijft. De scholen moeten zoveel mogelijk in de dorpen blijven, goede en betaalbare huisvesting voor jongeren, goede infrastructuur en openbaar vervoer dragen ook bij aan de leefbaarheid. Werkgelegenheid en nieuwe initiatieven op de arbeidsmarkt moeten worden gestimuleerd en ondersteund. Tenslotte vind ik het ook belangrijk dat Gulpen-Wittem zich inzet voor goede samenwerking met andere gemeenten in het Heuvelland en in de Euregio. Wij wonen nu eenmaal in de grensregio en dus moeten we dit uitbuiten door onszelf in de Euregio op de kaart te zetten. Hierdoor kunnen we aantrekkelijk blijven voor de burgers in de grensregio om hier te wonen en te werken.

Be Sociable, Share!