Mijn naam is Fon Kistermann en ik ben 46 jaar oud. Ik woon inmiddels al 20 jaar in Wijlre, overigens net zo lang als ik getrouwd ben met mijn vrouw Pascalle. Ik ben de trotse vader van een zoon van 16 (Stijn) en een dochter van 13 (Fleur).

Gedurende ruim 15 jaar ben ik al werkzaam op het Sophianum als docent geschiedenis / aardrijkskunde en maatschappijleer. Hier ben ik ook al geruime tijd voorzitter van de personeelsvereniging en voorzitter van de LSD-commissie, de commissie die elk jaar de laatste schooldag van de eindexamenkandidaten organiseert. En deelnemer aan het twee-jaarlijks schoolcabaret.

In mijn vrije tijd besteed ik veel aandacht aan voetbal zowel actief als ook passief. ’s Zaterdags ben ik nog actief op de velden voor de veteranen van de VV Wijlre. Passief uit zich dat in een bestuursfunctie bij de VV Wijlre waar ik momenteel als voorzitter a.i. fungeer.

Daarnaast ben ik lid van toneelvereniging “Onder Ons” uit Wijlre en sta ik een keer per twee jaar op de planken, dit wissel ik af met het schoolcabaret. Ook ben ik actief als lector binnen de parochie St. Gertrudis te Wijlre. In het verleden ben ik ook nog ruim tien jaar penningmeester geweest van de oudervereniging van de basisschool in Wijlre.

In een gemeente vind ik het belangrijk dat burgers op de eerste plaats hun stem laten gelden bij de verkiezingen en zo actief invloed uit kunnen oefenen op de koers die een gemeente varen moet. Daarnaast is het belangrijk dat de afstand tussen beleidsbepalers en burgers klein is. De politiek moet immers, zoals het CDA dat uitdraagt, bouwen samen met de burgers.

De leefbaarheid en het zo veel mogelijk handhaven van het voorzieningenpeil in de diverse kernen is naar mijn mening ook essentieel en deze zaken moeten onze constante aandacht hebben. Goed overleg met vertegenwoordigers van alle kernen is in deze een onmisbaar iets.

Communicatie is in mijn ogen dan ook een absoluut toverwoord.

In mijn ogen is het moeilijk om een punt uit ons verkiezingsprogramma eruit te lichten omdat ze allemaal even veel aandacht verdienen en anders ook niet in ons programma zouden staan. Maar mijn hart ligt natuurlijk bij het onderwijs en de jongeren. Daarentegen moeten we het belang van de ouderen natuurlijk ook niet uit het oog verliezen en denk dat het steeds meer van essentieel belang is om bruggen te slaan tussen jong en oud.

Zaken waar ik me heel graag voor zou willen inzetten zijn het behouden van goede onderwijsvoorzieningen binnen de gemeente en het vergroten van de verkeersveiligheid. Het uitbouwen van de contacten tussen jong en oud, want we hebben elkaar op enig moment absoluut nodig. Het CDA moet dan ook een partij zijn die voor jong en oud voldoende te bieden heeft en die ieders leefbaarheid kan garanderen. Waarschijnlijk zal iedereen het handhaven van de leefbaarheid van de kleine kernen benadrukken maar dat kan alleen maar gegarandeerd worden als we er samen de schouders onder zetten en er vorm aan geven.

Samen bouwen met burgers aan een stabiele toekomst voor de gemeente Gulpen-Wittem en het CDA.

Deel met uw netwerk