Wie ben ik?

Ik ben Marieke Nass, 27 jaar geleden op 10 maart 1993 werd ik geboren in Ubachsberg, als eerste van drie kinderen. Na mij volgden mijn twee broers Jan Willem en Pieter, in het gezin Hans en Jose Nass-Vaessen. Niet lang na mijn geboorte verhuisden wij naar Eys, waar mijn moeder onderwijzeres was aan de basisschool “Klavertje Vier”.

Wat doe ik?

In mijn dagelijks leven ben ik advocaat bij Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs te Gulpen.

Naast mijn werk ben ik voorzitter van de CDA fractie van Gulpen-Wittem. Tevens ben ik lid van diverse commissies.

Sinds mijn 19e ben ik lid van het CDJA en CDA. Vanaf februari 2013 ben ik betrokken bij het CDA Gulpen-Wittem als burgerfractielid.

Waarom heb ik mij kandidaat gesteld voor CDA Gulpen-Wittem?

Allereerst ben ik altijd geïnteresseerd geweest in politiek vandaar dat ik op jonge leeftijd lid ben geworden van het CDJA en CDA. Dit zal wel in mijn genen zitten, want mijn opa, de heer Servaas Vaessen uit Nijswiller, is meer dan 30 jaar raadslid geweest van de gemeente Wittem.

Waarom CDA? De grondslagen van het CDA komen geheel overeen met mijn eigen ideeën. Daarnaast speelt ook het christendom een hele belangrijke rol in mijn leven, waardoor ik me dan ook het meeste thuis voel bij de lijn die het CDA uitzet.

Wat ik zo mooi aan onze gemeente Gulpen-Wittem vind is de verscheidenheid en de eigen identiteit van onze kernen en de eigen wijze waarop ieder dorp talenten inzet om er iets moois van te maken. Dat is ook waar het CDA voor staat: dat iedereen mee kan doen. Er zijn zoveel mensen die zich inzetten voor anderen, en daar willen we zuinig op zijn. Met alle bezuinigingen en de nieuwe taken die we als gemeente krijgen, zal het soms niet eenvoudig zijn. Maar wij vertrouwen op de wijsheid en de kracht van mensen. In samenwerken en verbinden. Met ambtenaren die achter hun bureau vandaan komen en samen met inwoners en ondernemers op verkenning gaan. Met een krachtig gemeentebestuur dat vernieuwend bezig durft te zijn, het “pluche” verruilt voor de keukentafel. Gewoon, omdat dat werkt. Mijn politieke participatie als burgerfractielid en mijn ervaringen, opgedaan tijdens mijn aanwezigheid bij fractievergaderingen, coalitievergaderingen, raadsvergaderingen en sprekerspleinen, hebben mij het vertrouwen gegeven dat er meer mogelijk is.

Vol overtuiging stort ik mij dan ook op de kansen die het CDA ziet om onze gemeente een sociaal, solidair en duurzaam gezicht te geven. Voor mij is het belangrijk om te weten wat er leeft in een dorp. Ik sta er dan ook voor open om rechtstreeks van de mensen zelf te vernemen welke kansen ze zien of waar ze tegen aan lopen, in plaats van dat we dat in het gemeentehuis of als partij gaan verzinnen. Dat wil ik niet alleen in de verkiezingstijd, maar zeer zeker ook daarna.

Daarom wil ik graag een bijdrage leveren aan en me inzetten voor de gemeentepolitiek. Ik vind het positief dat jongeren de kans krijgen om zich te mengen en ben dan ook zeer verheugd over de positieve reacties op mijn tot nu toe geleverde inbreng.

Deel met uw netwerk