Mijn naam is Wiel van Wersch en ben woonachtig te Mechelen.

Ik ben zelfstandig ondernemer in de horecabranche en run als zodanig samen met mijn vrouw Hotel Eperhof te Mechelen in de buurtgemeenschap Schweiberg.

Paardensport is mijn grote hobby m.n. de mensport.(rijden met paarden en koets). Momenteel ben ik voorzitter van Menvereniging Zuid Limburg, die al gedurende 12 jaar het inmiddels bekende Driving Event Zuid Limburg organiseert. Tot eind 2012 was ik ook voorzitter van District Zuid Mennen- Brabant, Zeeland en Limburg- en lid van het hoogste menorgaan binnen de KNHS het Menplatform.

Sinds april 2013 ben ik ook voorzitter van EHBO-vereniging Gulpen-Wittem.

Daarnaast ben ik meer dan 40 jaar lid van Landelijke Rijvereniging Sportvrienden uit Mechelen en in de wintermaanden probeer ik bij schietvereniging Slenaken, af en toe, midden in de roos te schieten.

Binnen het CDA heb ik de ambitie om in ieder geval raadslid te worden en daarmee de gehele gemeenschap van Gulpen-Wittem een beetje te leiden en te dienen. Mijn speerpunten voor de komende 4 jaar zijn als volgt samen te vatten:

Een veilige en duurzame woon- en leefomgeving voor iedereen o.a. met name door een beter zichtbaar politieapparaat dat de opgestelde regels ook daadwerkelijk handhaaft.

Koestering van het 5 Sterren Landschap, waarin eenieder op een aangename manier moet kunnen vertoeven. Het hele bedrijfsleven van de gemeente Gulpen-Wittem plukt hier de vruchten van, waardoor er ook nog indirect werkgelegenheid word gecreƫerd. Op dat laatste moet zeker de komende jaren worden gefocust.

Zorgen voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Regelmatig en structureel overleg met de ondernemers. Niet via denktanks etc., maar gewoon 1 op 1. Lijnen kort en zakelijk houden.

Zuinig zijn op de huidige landbouwsector. Niet alleen om de koeien buiten te zien maar ook om te voorzien in een stuk onderhoud van ons landschap. Daarbij moeten ze met de tijd mee kunnen gaan. Een flexibele gemeente bij bestemmingsplannen c.q. vergunningscriteria zijn daarbij een must.

Een gezonde geest in een gezond lichaam bevorderen de vitaliteit van zowel jon als oud. Goede (grote) sportverenigingen en veilige accommodaties dragen hiertoe bij. Voor m.n. de paardensport is een goede en veilige accommodatie nog steeds geen gemeen goed. Tot op hoge leeftijd kan men deze sport (recreatief) blijven beoefenen. Daarnaast is er groeiende vraag (van binnen- en buitenland) naar trainings- en wedstrijdfaciliteiten. Dat laatste noopt tot handelen op korte termijn.

Een sociale gemeente, door en voor en met de burger, zodat onze jeugd onbekommerd kan opgroeien en onze ouderen tot hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven functioneren en wonen op hun geliefde plek.

Be Sociable, Share!